Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Powołanie członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) w nawiązaniu do Raportu nr 22/2022 z dnia 27 czerwca 2022 przekazuje niniejszym życiorys nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Anity Szewczyk-Dąbrowskiej.
Pani Anita Szewczyk-Dąbrowska ukończyła studia licencjackie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Ośrodek Regionalny w Wieluniu o kierunku Administracja Biurowa. Od Lutego 2000 roku do listopada 2006 roku pracowała w handlu w branży spożywczej jako sprzedawca, przedstawiciel handlowy a później prowadziła własną działalność gospodarczą. Od czerwca 2006 do sierpnia 2007 roku rozpoczęła współpracę w firmą działającą w branży Otwartych Funduszy Emerytalnych Tacoma Polska Sp. z o.o.– jako pracownik biurowy, telemarketer. Od 2007 roku nieprzerwanie związana jest z Polfinance Sp. z o.o. jako telemarketer , pracownik biurowy, koordynator ds. marketingu, a od 2012 roku na stanowisku jako Office Manager. Od marca 2017 roku jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowo-finansowego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką finansów i ubezpieczeń. Pani Anita Szewczyk-Dąbrowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Anita Szewczyk-Dąbrowska nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Anita Szewczyk-Dąbrowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Anita Szewczyk-Dąbrowska pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Inne komunikaty