Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 05 lipca 2022 r. 128 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,05 zł, • w dniu 06 lipca 2022 r. 130 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,05 zł, • w dniu 07 lipca 2022 r. 138 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,025 zł, • w dniu 08 lipca 2022 r. 140 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,035 zł, • w dniu 11 lipca 2022 r. 141 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,035 zł, • w dniu 12 lipca 2022 r. 173 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,10 zł, Akcje nabyte w dniach 5 lipca – 12 lipca 2022 r. stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,02% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 850 akcji, które stanowią 0,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,02% głosów na WZA.

Inne komunikaty