Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
15.07.2022, 13:33

MBK Negatywny wpływ wakacji kredytowych na wyniki Grupy mBanku w III kwartale 2022 roku

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, negatywny wpływ zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny udzielonych w walucie polskiej (tzw. „wakacje kredytowe”) na wynik brutto Grupy mBanku za III kwartał 2022 roku jest oczekiwany w przedziale od 1,0 mld zł do 1,4 mld zł. Podany powyżej przedział jest oparty na szacowanej partycypacji pomiędzy 60% a 80% obecnie zakładanych uprawnionych kredytobiorców.
Ponadto Bank informuje, że kwota składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym, po otrzymaniu przez Bank tej informacji. Z uwagi na powyższe, Bank oczekuje, że wynik netto, osiągnięty przez Grupę mBanku w III kwartale 2022 roku będzie ujemny. Współczynniki kapitału Tier I (T1) oraz łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie Banku i Grupy mBanku utrzymują się powyżej minimalnych wymogów kapitałowych.

Inne komunikaty