Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
21.07.2022, 12:47

TRK Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Pawła Nogalskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 21 lipca 2022 r.
Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona ze względów osobistych. Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty