Trwa ładowanie...
Notowania
KETY: strona spółki
25.07.2022, 10:45

KTY Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy.
Na mocy aneksu: 1.podwyższona zostanie kwota kredytu o 220 mln zł do kwoty 400 mln zł, 2.wydłużony zostanie okres obowiązywania Umowy oraz okres wykorzystania i spłaty kredytu do lipca 2024 r., 3.oprocentowanie kredytu ustalane będzie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki zmienianej Umowy odpowiadają warunkom powszechnie stosowanym w tego typu umowach.

Inne komunikaty