Trwa ładowanie...
Notowania

01C Aneks nr 2 do Umowy Ramowej z TAURON Zielona Energia określający kolejne lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,10 MW

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu Aneksu nr 2 z TAURON Zielona Energia Sp. z o. o. do Ramowej umowy rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych wraz z określeniem zasad zbycia udziałów w spółkach celowych zawierający listę proponowanych lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,10 MW.
W chwili obecnej Emitent rozwija dla z TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. projekty o łącznej mocy 224,10 MW. W ramach zawartej umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. nabywać będzie udziały w spółkach celowych – projektach fotowoltaicznych zgodnie z uzgodnioną wspólnie listą projektów rozwijanych obecnie przez Spółkę zależną T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. po wcześniejszym doprowadzeniu projektów do stanu gotowości do budowy. W ramach umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. dopuszcza możliwość powierzenia Spółce zależnej T&T Proenergy Sp. z o.o. wykonawstwa realizacyjnego Projektu (roboty budowlane dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych).

Inne komunikaty