Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
10.08.2022, 15:46

SFS Zawarcie aneksu do umowy z Frito Lay Poland Sp. z o.o.

Zarząd Sfinks Polska S.A. (”Spółka”’,”Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2022 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks do Umowy o stałej współpracy z dnia 28.11.2017r. zawartej pomiędzy Spółką a Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.(„Umowa”), o której podpisaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2017.
Na podstawie aneksu wydłużony został o 5 (pięć) lat dotychczasowy czas obowiązywania Umowy tj. do dnia 15.12.2027r., z zastrzeżeniem że w przypadku braku zrealizowania w tym przedłużonym okresie obrotu w wysokości 16 mln PLN netto Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu, na dotychczasowych warunkach, do momentu jego realizacji. Pozostałe zmiany Umowy dokonane aneksem nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty