Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
12.08.2022, 16:53

PKN Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że w dniu 12 sierpnia 2022 roku została Spółce doręczona opinia biegłego do planu połączenia z dnia 29 lipca 2022 roku dotyczącego połączenia PKN ORLEN ze spółką pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym oraz nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku), sporządzona na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Opinia biegłego została przez Spółkę udostępniona, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce Połączenie z PGNiG pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-z-PGNiG, gdzie będzie, tak jak inne dokumenty tamże opublikowane, dostępna nie krócej niż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęte mają być uchwały, wskazane jako projekty w załączniku nr 1 do planu połączenia z dnia 29 lipca 2022 roku. Patrz także: raporty bieżące nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, 22/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 11/2022 z dnia 16 marca 2022 roku oraz nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku.

Inne komunikaty