Trwa ładowanie...
Notowania
PEPEES: strona spółki
16.08.2022, 12:24

PPS Nabycie akcji własnych

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał dziś od Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie informację o dokonanych w okresie od 08 sierpnia do 12 sierpnia 2022 r. transakcjach nabycia akcji własnych w ramach programu odkupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2022 r. (por. raport nr 15/2022). Łącznie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w w/w okresie nabyto 16 250 akcje. Średnia cena wyniosła 1,586 złotych, a łączna wartość transakcji wyniosła 25.771,64 zł.
Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych we wskazanym wyżej okresie Spółka przekazuje w załączeniu. Szczegółowa podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r.

Załączniki

Inne komunikaty