Trwa ładowanie...
Notowania

01C Zawarcie umowy na finansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW

Zarząd 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta, tj. Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o. w dniu 11.08.2022r. zawarła 2 umowy leasingowe na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Blizocin, gmina Trzebnica.
Przedmiotem umów jest udzielenie Spółce Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o. 2 pożyczek leasingowych na okres 10 lat w łącznej wysokości 3.526.430,00zł z wkładem własnym w wysokości 784.000,00zł. Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych. Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. posiada środki własne z pożyczki właścicielskiej udzielonej przez Emitenta. Zakończenie budowy planowane jest na 30.11.2022r. Zarząd Emitenta wskazuje, że energia elektryczna produkowana w planowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Blizocin, gmina Trzebnica, zostanie zabezpieczona umową sprzedaży na cenę gwarantowaną. Powyższa inwestycja wejdzie w skład aktywów Emitenta, a przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wpłyną na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej 01Cyberaton Proenergy S.A..

Inne komunikaty