Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 12 sierpień 2022 r. 91 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,11 zł, • w dniu 16 sierpień 2022 r. 134 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,11 zł, • w dniu 17 sierpień 2022 r. 136 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,10 zł, • w dniu 18 sierpień 2022 r. 137 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,10 zł, • w dniu 19 sierpień 2022 r. 139 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,10 zł, • w dniu 22 sierpień 2022 r. 140 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,10 zł, • w dniu 23 sierpień 2022 r. 142 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,05 zł, Akcje nabyte w dniach od 12 do 23 sierpnia 2022 r. stanowią 0,025% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,025% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 1.769 akcji, które stanowią 0,047% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,047% głosów na WZA.

Inne komunikaty