Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
26.08.2022, 12:26

WLT Realizacja drugiego etapu nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zawarcia z Panem Laurence David Marshall („Sprzedający”) umowy nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii („Lawrence David”), przewidującej przeprowadzenie transakcji w dwóch etapach, tj. nabycie 75% udziałów w 2018 roku oraz pozostałych 25% udziałów po dniu 31 maja 2022 r., Zarząd Wielton S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał ze Sprzedającym dokumentację dotyczącą nabycia przez Emitenta ww. pozostałych 25% udziałów w Lawrence David. Cena nabycia tych udziałów wyliczona zgodnie z zawartym w umowie modelem earn-out wyniosła 0 (słownie: zero) GBP. Prawo własności udziałów przechodzi na Emitenta w dniu podpisania dokumentacji.
Po dokonaniu transakcji Emitent posiada 100% udziałów w Lawrence David.

Inne komunikaty