Trwa ładowanie...
Notowania
FHDOM: strona spółki
9.09.2022, 12:33

FHD Zawarcie Ogólnych Warunków Porozumienia (Heads of Terms) w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w nawiązaniu do raportu nr 3/2022 pt. „Zlecenie realizacji projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta” oraz do raportu nr 5/2022 pt. „Zawarcie umowy o poufności w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta” opublikowanych w systemie ESPI informuje, iż Emitent w dniu 9 września 2022 r. zawarł wraz z czterema podmiotami oferującymi usługę hipoteki odwróconej z krajów Unii Europejskiej oraz jednym Fundatorem Ogólne Warunki Porozumienia (Heads of Terms).
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Porozumienia zostanie powołana Spółka, w ramach której Strony Porozumienia zamierzają współpracować w zakresie rozwoju i finansowania rozwoju rynku hipoteki odwróconej (equity release) w Europie Kontynentalnej. Stronami Porozumienia jest, a udziałowcami Spółki będzie, pięć podmiotów oferujących usługę hipoteki odwróconej z krajów Unii Europejskiej, w tym Emitent (zwanych dalej Dostawcami), oraz jeden Fundator. Tworzona Spółka zapewni: - finansowanie podmiotom oferującym hipotekę odwróconą (w tym Emitentowi); - usługi zarządzania portfelem pozyskiwanych umów; - administrację i raportowanie w zakresie zarządzanych umów. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Porozumienia: - Fundator za pośrednictwem tworzonej Spółki zapewni Dostawcom, finansowanie w wysokości co najmniej 500 milionów Euro rocznie; - utworzona Spółka zobowiąże się do udzielania pożyczek w wysokości co najmniej 50 mln EUR rocznie każdemu Dostawcy (w tym między innymi Emitentowi) przez okres 5 lat, z automatycznym (co do zasady) odnawianiem tego okresu na kolejne 2 lata; - Emitent zostanie udziałowcem tworzonej Spółki; - Robert Majkowski zostanie powołany do pięcioosobowego pierwszego Zarządu tworzonej Spółki. Ze względu na ochronę interesów Emitenta i Stron Porozumienia pozostałe warunki Porozumienia objęte są poufnością. W ocenie Zarządu zawarcie Ogólnych Warunków Porozumienia oraz utworzenie Spółki, o której mowa w Porozumieniu, może istotnie wpłynąć na zwiększenie skali działalności Emitenta i tym samym na osiągane przez niego wyniki finansowe. O dalszych istotnych etapach realizacji w/w projektu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Inne komunikaty