Trwa ładowanie...
Notowania
PEPEES: strona spółki
13.09.2022, 7:15

PPS Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za półrocze 2022 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2022 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2021 roku): - przychody ze sprzedaży: 126 406 tys. zł (102 503 tys. zł) - zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 10 380 tys. zł, (strata 4 585 tys. zł) - zysk (strata) netto: zysk 5 554 tys. zł, (strata 1 378 tys. zł). Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I półrocze 2022 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2021 roku): - przychody ze sprzedaży: 88 493 tys. zł (74 026 tys. zł) - zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 6 547 tys. zł, (strata 3 036 tys. zł) - zysk (strata) netto: zysk 4 438 tys. zł (strata 3 875 tys. zł). Podane wyniki Spółki zostały osiągnięte dzięki wzrostowi wartości sprzedaży produktów Spółki w I półroczu 2022 roku. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 22 września 2022r.

Inne komunikaty