Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
16.09.2022, 16:56

PGE Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie niewnoszenia zastrzeżeń do pomocy indywidualnej przyznanej na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 sp. z o.o. oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 sp. z o.o

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że PGE otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) decyzję Komisji Europejskiej (”KE”) w sprawie niewnoszenia zastrzeżeń do pomocy indywidualnej na poziomie nie wyższym niż 319,60 PLN/MWh przyznanej dla obu realizowanych etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW (realizowana wspólnie z Ørsted). Decyzja KE została wydana w ramach procesu indywidualnej notyfikacji wsparcia dla inwestorów, wymaganej unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Uzyskanie decyzji KE jest konieczne dla wszystkich projektów realizowanych w tzw. pierwszej fazie polskiego programu offshore, które w 2021 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) otrzymały wsparcie w formule kontraktu różnicowego. Zgodnie z przepisami, wydanie decyzji URE określającej poziom wsparcia dla projektu na podstawie decyzji KE powinno nastąpić w ciągu 90 dni od daty otrzymania przez URE decyzji KE.

Inne komunikaty