Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze - korekta zawiadomienia nr 31/2022

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka") wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 15 września 2022 roku do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka - Prezesa Zarządu Spółki

Załączniki

Inne komunikaty