Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
22.09.2022, 17:07

ING Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie ustalenia wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 22 września 2022 roku Bank otrzymał wniosek Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o przedstawienie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej ("KSF") w kwestii ustalenia dla Banku bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”), którego adekwatna wysokość wynikająca z przyjętych przez KNF zasad, powinna być ustalona w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
Decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. Bank poinformuje w odrębnym raporcie o decyzji KNF dotyczącej wysokości bufora O-SII. Obecny bufor O-SII jest ustalony dla Banku w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty