Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
27.09.2022, 14:58

MCR Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 września 2022 r.

Zarząd „MERCOR” S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2022 r. otrzymał decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, wydaną w dniu 12 września 2022 r., uchylającą decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (dalej: „PUCS”) z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 1 kwietnia 2013 r. – 31 marca 2014 r w kwocie 4.230.360,00 PLN (dalej: „Decyzja”).
Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, Naczelnik PUCS decyzją z dnia 4 grudnia 2018 r. określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego, jak wyżej, uznając że Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia od dochodu do opodatkowania straty podatkowej w kwocie 19.857.264,61 PLN, wykazanej w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 1 kwietnia 2012 r. – 31 marca 2013 r. (o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.). Przebieg wskazanego postępowania podatkowego, Spółka opisywała w okresowych sprawozdaniach finansowych. Reasumując, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku stwierdził, że zobowiązanie podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 1 kwietnia 2013 r. – 31 marca 2014 r. uległo przedawnieniu. W związku z powyższym, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku uchylił decyzję organu pierwszej instancji (PUCS) w całości i umorzył postępowanie w sprawie. Decyzja jest ostateczna. Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty