Trwa ładowanie...
Notowania
IFM: strona spółki
27.09.2022, 15:40

FVE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 27.09.2022 r.

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta w dniu 27-09-2022 r.:
1. Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowidzialnością: - liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA: 16.750.000 - liczba głosów przysługujących na ZWZA z zarejestrowanych akcji: 16.750.000 - udział w liczbie głosów na ZWZA: 100% - udział w liczbie głosów ogółem: 75,69%

Inne komunikaty