Trwa ładowanie...
Notowania
APOLLO: strona spółki
28.09.2022, 17:05

APC Zawarcie dwóch umów zbycia akcji spółki portfelowej

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 28 września 2022 r. sprzedał na podstawie dwóch umów cywilnoprawnych łącznie 25.383.333 akcji spółki portfelowej – Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę 25.383,33 zł. Ponadto, Zarząd zamierza zbyć wszystkie pozostałe akcje tej spółki.
W wyniku dokonanych oraz planowanych transakcji zaksięgowana zostanie istotna strata, albowiem na dzień 30 czerwca 2022 r. wartość wszystkich akcji wykazana w bilansie wynosiła 2.586.694,88 zł.

Inne komunikaty