Trwa ładowanie...
Notowania

SHG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Emitentem” lub "Spółką") działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamia, że w dniu 28 września 2022 roku do siedziby Emitenta wpłynęło drogą pocztową, zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, tj. Spółki Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawierające informacje o zmianie posiadanego przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 25%, spowodowanej podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta.
Treść otrzymanego od akcjonariusza zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty