Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
4.10.2022, 7:26

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – wrzesień 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za wrzesień 2022 roku.
1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu 2022 r. wyniosła ok. 542,45 mln PLN oraz była wyższa o 1,96 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3 921,39 mln PLN, co oznacza wzrost o 14,42 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych we wrześniu 2022 r. wyniosła ok. 86,13 mln PLN oraz była niższa o 6,97 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 805,58 mln PLN, notując wzrost o 39,94 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności We wrześniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,53 mln PLN oraz była wyższa o 102,63 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 3,22 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 60 % rok do roku. 4) Łączna sprzedaż We wrześniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 149,99 mln EUR i była wyższa o 9,50 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1 127,74 mln EUR, co oznacza wzrost o 28,31 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów We wrześniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 186 oraz była wyższa o 10,84 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za wrzesień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty