Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
5.10.2022, 10:31

MOJ Poszerzenie składu Rady Nadzorczej.

Zarząd MOJ S.A. informuje, że działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład obecnej szóstej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Panią Jolantę Katarzynę Piasecką.
Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w uzupełnieniu do informacji o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej podaje poniżej informacje zgodne z „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim” (§10 pkt 4 i 5) dotyczące nowo wybranych członków Rady Nadzorczej, Pani Jolanta Katarzyna Piasecka ma wykształcenie wyższe: 2005 –2008 Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego Wydział Finansów i Ubezpieczeń Studia na kierunku: Finanse i rachunkowość, zakres: rachunkowość, uzyskany tytuł zawodowy: magister  2002 –2005 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka Studia na kierunku: zarządzanie i marketing, zakres: zarządzenie przedsiębiorstwem europejskim; uzyskany tytuł zawodowy: licencjat  1998 – 2002 Liceum Ekonomiczne im. Wojciecha Korfantego specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Dodatkowe kwalifikacje, szkolenia i kursy: • 14.06.2022-05.07.2022 Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami • 19.12.2016 MBM Wiewióra Mariusz- szkolenie „Ochrona danych osobowych dla ADO” • 19.12.2016 Centrum Kształcenia MBM Bielsko Biała – kurs” Ochrona danych osobowych dla ADO i ABI” • 16.04.2015 Generalny Inspektor Informacji Finansowej –kurs z zakresu obowiązków o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu • 04.06.2009 Certyfikat Księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministerstwo Finansów Przebieg pracy zawodowej: 0301. .2005– nadal Karbon 2 Sp. z o.o. 01.01.2020- nadal • Gł.Ksiegowy 31.12.2019 – nadal Członek Zarządu 01.10.2019- 31.12.2019 • z-ca głównego księgowego 01.11.2012– 31.12.2017 • z-ca głównego księgowego 01.06.2007– 30.10.2012 • samodzielna księgowa 03.01.2005– 31.05.2007 • specjalista ds. księgowości 01.01.2018-30.09.2019 FASING Usługi Księgowe i Consultingowe sp. z o.o. • z-ca głównego księgowego 03.01.2005- nadal Carbonex Sp. z o.o. 01.10.2020- nadal główna księgowa 06.03.2017 – nadal prokurent 01.10.2007– 30.09.2019 • główna księgowa 01.06.2007– 30.09.2007 • specjalista ds. kadr i płac 03.01.2005– 31.05.2007 • specjalista ds. księgowości 02.01.2011 do nadal - prowadzenie własnego Biura Rachunkowego ( obsługa jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm) 18.05.2006 – 21.07.2006 Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój • umowa zlecenie 01.07.2002 – 31.12.2004 Przedsiębiorstwo Wzbogacania Węgla Kamiennego „Carbo-Koncentrat” S.A. • specjalista ds. księgowości . Według złożonego oświadczenia Pani Jolanta Katarzyna Piasecka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty