Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
5.10.2022, 13:26

MOJ Uzupełnienie składu Komitetu Audytu.

W związku ze złożeniem przez Pana Mateusza Bik rezygnacji z funkcji w Komitecie Audytu VI (szóstej) kadencji Rada Nadzorcza działając w myśl § 27 ust.3 Statutu Spółki , § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 3 pkt1 Regulaminu Komitetu Audytu, na posiedzeniu w dniu 4 października 2022 roku powołała spośród swoich członków Panią Jolantę Katarzynę Piasecką na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.
Pani Jolanta Piasecka jest Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunek o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Skład Komitetu Audytu uwzględnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust.1,3,5 i6 tj. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Inne komunikaty