Trwa ładowanie...
Notowania

OPL Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 6 października 2022 roku.

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 października 2022 roku.
- w załączniku poniżej

Załączniki

Inne komunikaty