Trwa ładowanie...
Notowania

01C Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 20 MW

Zarząd 01 CYBERATON S.A. informuje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. umowy dzierżawy nieruchomości w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 20 MW.
Podpisana umowa dzierżawy obejmuje działki położone w województwie pomorskim w gminie Cewice. Głównym przedmiotem działalności należącej do 01 CYBERATON S.A. spółki zależnej T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. jest pozyskiwanie gruntów pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Grupa Kapitałowa 01CYBERATON PROENERGY S.A. będzie prowadzić dalszy proces inwestycyjny projektu do stanu gotowości do budowy. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Spółki zależnej strategią, projekt zostanie odsprzedany zewnętrznym inwestorom branżowym, również podmiotom z którymi już Grupa Kapitałowa ma podpisane Umowy. W ten sposób pozyskane środki finansowe posłużą rozbudowie własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, co wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki na rynku producentów energii odnawialnej w Polsce.

Inne komunikaty