Trwa ładowanie...
Notowania

01C Umowa ramowa świadczenia usług projektowania elektrowni fotowoltaicznych z ENERGA-OBRÓT S.A. należącej do Grupy ORLEN S.A.

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. umowy ramowej świadczenia usług projektowania elektrowni fotowoltaicznych z ENERGA-OBRÓT S.A..
Podpisanie umowy nastąpiło po uprzednim wyborze wykonawcy na podstawie postępowania ofertowego nr PO27WEE052022. W ramach zawartej umowy ENERGA-OBRÓT S.A. zamierza nawiązać współpracę w zakresie zlecania wykonywania usług polegających na zaprojektowaniu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną w szczególności: 1) sprawdzenie możliwości zagospodarowania Miejsca Docelowego pod kątem wykonawstwa Inwestycji; 2) sprawdzenie stanu infrastruktury energetycznej i możliwości wykonania przyłącza do sieci energetycznej; 3) pozyskanie mapy do celów projektowych; 4) wykonanie Projektu Koncepcyjnego lub Projektu Budowlanego; 5) wykonanie uzgodnienia z właściwym urzędem, 6) w przypadku, gdy z Projektu Koncepcyjnego lub Projektu Budowlanego wynika, że do realizacji Inwestycji konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu – przygotowanie dokumentacji wymaganej do ustanowienia służebności przesyłu, kontakt z właścicielem nieruchomości, która ma być obciążona służebnością, przedstawienia dokumentacji Klientowi i do wiadomości Zamawiającego, pozyskanie podpisu Klienta i właściciela nieruchomości obciążanej na wymaganych dokumentach, 7) pozyskanie Pozwolenia na Budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy, 8) wykonanie uzgodnienia Dokumentacji z OSD oraz z właściwymi urzędami i organami administracyjnymi, 9) wykonanie i uzgodnienie z OSD instrukcji współpracy ruchowej, 10) wykonanie dodatkowych uzgodnień związanych z ochroną środowiska, ochroną zabytków itp., 11) weryfikacja Dokumentacji otrzymanej od Klienta, pod kątem jej poprawności, kompletności i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi. Głównym przedmiotem działalności należącej do 01CYBERATON PROENERGY S.A. spółki zależnej T&T PROENERGY Sp. z o.o. jest projektowanie oraz budowa elektrowni fotowoltaicznych. Podpisana Umowa będzie miała wpływ na zysk Grupy Kapitałowej w kolejnych latach działalności oraz wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji lidera 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

Inne komunikaty