Trwa ładowanie...
Notowania

SHG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Zarząd Starhedge S.A. siedzibą w Warszawie, (dalej: „Emitent” „Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2022 rok.
Pierwotnie data publikacji wskazanego raportu została ustalona na dzień 4 listopada 2022 roku, Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2022 roku to 29 listopada 2022 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty