Trwa ładowanie...
Notowania

KGN Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.
Według wstępnych szacunków za III kwartał 2022 roku: • sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 260 GWh (w tym Jednostka Dominująca 135 GWh), • sprzedaż ciepła wyniosła 1 005 TJ (w tym Jednostka Dominująca 902 TJ), • skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 271 mln złotych, • skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 8 mln złotych, • skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 43 mln złotych, • skonsolidowana strata netto wyniosła około 0,05 mln złotych. Według wstępnych szacunków po 9 miesiącach 2022 roku: • sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1 477 GWh (w tym Jednostka Dominująca 768 GWh), • sprzedaż ciepła wyniosła 7 375 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 563 TJ), • skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 1 179 mln złotych, • skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 138 mln złotych, • skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 231 mln złotych, • skonsolidowany zysk netto wyniósł około 78 mln złotych, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 77 mln złotych (czyli 5,14 złotych na akcję), • skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły około 18 mln złotych, • nakłady inwestycyjne wyniosły około 225 mln złotych. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2022 r., którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2022 r.

Inne komunikaty