Trwa ładowanie...
Notowania
EMUZYKA: strona spółki
9.11.2022, 17:59

EMU Zawarcie umowy poĹźyczki.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada 2022 roku, zawarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki ze spółką pod firmą Going Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie, na mocy której pożyczył Going Sp. z o.o. kwotę 2.000.000 słownie: dwa miliony złotych.
Pożyczka jest oprocentowana w oparciu o zmienną stawkę oprocentowania skonstruowaną w oparciu o wskaźnik Wibor 3M powiększony o marżę. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą spłacane kwartalnie. Zwrot kwoty pożyczki nastąpi do dnia 9 listopada 2023 roku. Pożyczkobiorcom przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Warunki podpisanych umów pożyczek nie odbiegają od standardów rynkowych.

Inne komunikaty