Trwa ładowanie...
Notowania
LUBAWA: strona spółki
10.11.2022, 17:06

LBW Szacunkowe wyniki finansowe za I-III kw. 2022 r.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I-III kw. 2022 r., tj. za okres 01.01.2022-30.09.2022.
- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 256,1 mln zł, wobec 191,5 mln zł w I-III kw. 2021, co stanowi wzrost o 64,6 mln zł tj. o 33,7%. - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 30,2 mln zł, wobec 25,2 mln zł zysku w I-III kw. 2021 r. co stanowi wzrost o 5,0 mln zł tj. o 19,8%. - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 25,4 mln zł wobec 22,0 mln zł zysku w I-III kw. 2021 r. co stanowi wzrost o 3,4 mln zł tj. o 15,5%. - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 36,5 mln zł, wobec 9,7 mln zł w I-III kw. 2021, co stanowi wzrost o 26,8 mln zł tj. o 276,3%. - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -3,6 mln zł, wobec -9,3 mln zł straty w I-III kw. 2021 r. co stanowi poprawę o 5,7 mln zł. - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -3,3 mln zł wobec -6,9 mln zł straty w I-III kw. 2021 r. co stanowi poprawę o 3,6 mln zł. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty