Trwa ładowanie...
Notowania
EBC: strona spółki
14.11.2022, 17:11

HMP Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 14.11.2022 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza Dariusza Cisaka.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty