Trwa ładowanie...
Notowania
PEPEES: strona spółki
15.11.2022, 7:19

PPS Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2022 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2022 roku (w nawiasie przedstawiono dane za 3 kwartały 2021 roku): - przychody ze sprzedaży: 189 605 tys. zł (158 193 tys. zł) - zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 15 799 tys. zł, (strata 7 549 tys. zł) - zysk (strata) netto: zysk 9 104 tys. zł, (strata 4 602 tys. zł). Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za 3 kwartały 2022 roku (w nawiasie przedstawiono dane za 3 kwartały 2021 roku): - przychody ze sprzedaży: 134 388 tys. zł (113 268 tys. zł) - zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 10 310 tys. zł, (strata 3 864 tys. zł) - zysk (strata) netto: zysk 7 091 tys. zł (strata 4 674 tys. zł). Podane wyniki Spółki zostały osiągnięte dzięki wzrostowi wartości sprzedaży produktów Spółki w 2022 roku. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2022 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2022r.

Inne komunikaty