Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
15.11.2022, 12:54

TRK Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. i Grupy Trakcja za 9 miesięcy 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono wstępną analizę dostępnych wyników finansowych poszczególnych jednostek Grupy Emitenta oraz proces gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Trakcja za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku. W związku z tym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2022 Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunków wyników finansowych Spółki i Grupy Trakcja za 9 miesięcy 2022 r.:
• Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki za 9 miesięcy 2022 roku: Przychody ze sprzedaży: 493 709 tys. zł Zysk brutto ze sprzedaży: -152 615 tys. zł EBITDA: -169 481 tys. zł Zysk brutto: -301 774 tys. zł • Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za 9 miesięcy 2022 roku: Przychody ze sprzedaży: 971 345 tys. zł Zysk brutto ze sprzedaży: -176 066 tys. zł EBITDA: -202 697 tys. zł Zysk brutto: -321 208 tys. zł Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty