Trwa ładowanie...
Notowania
BORUTA: strona spółki
15.11.2022, 17:17

HUB Aktualizacja planów rozwoju Spółki na lata 2020-2023

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2020 z dnia 15 września 2020 r., informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji planów rozwoju Spółki na lata 2020-2023. Spółka, analizując zmieniające się warunki na rynkach finansowych, w tym m.in. najwyższą w XXI wieku inflację oraz bardzo wysokie stopy procentowe oraz trwającą wojnę w Ukrainie oraz jej wpływ na sytuację na rynek kapitałowy, zdecydowała się zaktualizować daty realizacji celów wskazanych w raporcie ESPI nr 10/2020.
Spółka nadal dąży do osiągnięcia kapitalizacji Grupy Kapitałowej Spółki na poziomie 1 mld USD, natomiast cel ten został przesunięty na 2025 r. Spółka również zakłada, że na przełomie 2022 i 2023 roku dojdzie do zmiany notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz że w 2023 roku dojdzie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji spółki InventionBio S.A., która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Spółki. Pozwoli to osiągnąć przedmiotowy cel. Spółka do 2025 roku zamierza zostać liderem biotechnologii przemysłowej w Europie, a jej aktualnym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji globalnej marki pielęgnacji włosów oraz największej biorafinerii w Europie. Szczegółowa treść zaktualizowanych planów rozwoju zostaje przedstawiona w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty