Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
17.11.2022, 13:30

TRK Wypłata pożyczki od ARP

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że zostały spełnione warunki zawieszające do wypłaty nowej pożyczki odnawialnej udzielonej Spółce przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w łącznej kwocie równej 50.000.000 PLN („Pożyczka”) wskazane w Dokumentach Finansowania (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym 75/2022). W związku z powyższym, w dniu 17 listopada 2022 roku na rachunek bankowy Spółki wpłynęły środki z tytułu Pożyczki.
Warunki Pożyczki są tożsame z warunkami dotychczasowego finansowania konsorcjalnego, o którym Spółka informowała w RB 38/2022, RB 54/2022. O podpisaniu Dokumentów Finansowania, na podstawie których została udzielona Pożyczka, Spółka informowała w RB 75/2022. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty