Trwa ładowanie...
Notowania
BIOMASS: strona spółki
25.11.2022, 11:04

BEP Podpisanie porozumienia o utworzeniu delegatury Izby Gospodarczej

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._”Spółka”, „Emitent”_informuje iż w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie pomiędzy Biomass Energy Project SA a Izbą Gospodarczą Eksporterów i Importerów z siedzibą w Mysłowicach o utworzeniu delegatury/oddziału Izby Gospodarczej w Bydgoszczy. Zgodnie z uchwałą zarządu Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów z siedzibą w Mysłowicach w której Zarząd Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów powołuje delegaturę/oddział Izby w Bydgoszczy, której reprezentantem będzie Spółka
W zakresie zadań strony podejmą działania w zakresie promocji i rozwinięcia aktywności Izby w regionie, oraz rozwinięcia struktury organizacyjnej i administracyjnej. W zakresie pomocy organizacyjnej Biomass Energy Project SA udostępni pomieszczenia do lokalizacji delegatury/oddziału oraz zabezpieczy obsługę administracyjną i konieczne środki techniczne na czas rozpoczynania działalności. Do zadań wyznaczonych przez strony należeć będą przedsięwzięcia zmierzające do tworzenia warunków do realizacji projektów międzynarodowych a także tworzenie klastrów i konsorcjów firm do ich realizacji . Działania w tym zakresie są kontynuacją programu rozwojowego o którym informowaliśmy w Raporcie bieżący nr 10/2022 z 2022-10-28 dotyczącym podpisania umowy o strategicznej współpracy pomiędzy stronami celem utworzenia Centrum Wymiany Chińsko-Europejskiej Izby Handlowej w Chinach oraz wprowadzeniu europejskich specjalizacji i marek do oferty CITIC Group za pośrednictwem grupy przedsiębiorstw współpracujących z Europejskimi Izbami Handlowymi.

Inne komunikaty