Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
30.11.2022, 12:03

PKN Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zgody Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej oraz umowy odbioru produktów

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona:
- w dniu 23 listopada 2022 roku: „PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 23 listopada 2022 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie przez Spółkę z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej („Processing Agreement”) oraz umowy odbioru produktów („Off-take Agreement”), („Umowy”), które mają być zawarte w ramach wykonania środków zaradczych, które Spółka zobowiązana jest zrealizować zgodnie z warunkową zgodą Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. Umowy będą określać zasady współpracy Spółki, LOTOS SPV 1 i Rafinerii Gdańskiej dotyczącej wytwarzania produktów w rafinerii processingowej w Gdańsku (Processing Agreement) oraz sprzedaży produktów wytwarzanych w rafinerii processingowej w Gdańsku (Off-take Agreement), prowadzonej przez Rafinerię Gdańską, które to zasady będą obowiązywać od dnia zbycia 30% udziałów w tej spółce na rzecz LOTOS SPV 1, w której 100% udziałów nabędzie Aramco Overseas Company B.V. z siedzibą w Hadze. Powyższa decyzja Zarządu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpił dzisiaj Zarząd PKN ORLEN S.A.” - w dniu 28 listopada 2022 roku: „PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej („Processing Agreement”) oraz umowy odbioru produktów („Off-take Agreement”), („Umowy”), które mają być zawarte w ramach wykonania środków zaradczych, które Spółka zobowiązana jest zrealizować zgodnie z warunkową zgodą Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. Umowy będą określać zasady współpracy Spółki, LOTOS SPV 1 i Rafinerii Gdańskiej dotyczącej wytwarzania produktów w rafinerii processingowej w Gdańsku (Processing Agreement) oraz sprzedaży produktów wytwarzanych w rafinerii processingowej w Gdańsku (Off-take Agreement), prowadzonej przez Rafinerię Gdańską, które to zasady będą obowiązywać od dnia zbycia 30% udziałów w tej spółce na rzecz LOTOS SPV 1, w której 100% udziałów nabędzie Aramco Overseas Company B.V. z siedzibą w Hadze.”

Inne komunikaty