Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
2.12.2022, 7:22

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za listopad 2022 roku.
1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2022 r. wyniosła ok. 535,50 mln PLN oraz była niższa o 3,06 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 5 054,84 mln PLN, co oznacza wzrost o 12,66 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2022 r. wyniosła ok. 51,78 mln PLN oraz była niższa o 48,92 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 906,46 mln PLN, notując wzrost o 28,94 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W listopadzie 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,36 mln PLN oraz była niższa o 55,49% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 4,21 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 54,53% rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W listopadzie 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 140,10 mln EUR i była niższa o 1,55 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1 422,26 mln EUR, co oznacza wzrost o 26,11 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W listopadzie 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 293 oraz była wyższa o 10,67 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za listopad 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty