Trwa ładowanie...
Notowania
PEPEES: strona spółki
5.12.2022, 11:20

PPS Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki na skutek jego śmierci

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”) z głębokim żalem informuje, że w powziął informacją o śmierci Pana Tomasza Nowakowskiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Tomasz Nowakowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2018 roku.
Spółka informuje, że w skład jej Rady Nadzorczej wchodzi obecnie 5 członków. Skład ten spełnia wymóg dotyczący minimalnego składu Rady Nadzorczej w spółce publicznej określony w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 15 ust. 1 Statutu Spółki i Rada Nadzorcza Spółki jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty