Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
9.12.2022, 18:01

MBK Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 9 grudnia 2022 r. dr Hans-Georg Beyer został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 1 stycznia 2023 r. na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
Dr Hans-Georg Beyer pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego jako Group Chief Compliance Officer w Commerzbanku AG i odpowiada za wszystkie jednostki compliance grupy, w tym jej zagraniczne oddziały i spółki zależne. Dr Hans Georg-Beyer posiada wieloletnie doświadczenie w grupie Commerzbanku AG, m.in. na stanowiskach związanych z zarządzaniem obszarem compliance oraz audytu wewnętrznego. Po ukończeniu studiów na kierunku Business Economics na Uniwersytecie w Witten (Herdecke University), w 2020 r. Pan Hans Georg-Beyer zdobył tytuł doktora w dziedzinie zarządzania ryzykiem na poziomie zarządu banków europejskich. Według posiadanych przez Bank informacji, Hans-Georg Beyer nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem Banku. Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami Hans-Georg Beyer nie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Banku. Hans-Georg Beyer nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty