Trwa ładowanie...
Notowania

INM Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. z Generalnym Wykonawcą aneksu do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Badawczo – Rozwojowego na potrzeby Spółki w ramach projektu pt. „Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji”.
Zawarty aneks wydłużył termin realizacji przedmiotowej umowy do IV kwartału 2023 r. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty