Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 05 grudnia 2022 r. 747 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,798 zł, • w dniu 06 grudnia 2022 r. 757 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,826 zł, • w dniu 07 grudnia 2022 r. 766 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,800 zł, • w dniu 08 grudnia 2022 r. 820 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,800 zł, • w dniu 09 grudnia 2022 r. 842 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,800 zł, • w dniu 12 grudnia 2022 r. 853 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,780 zł, • w dniu 13 grudnia 2022 r. 863 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,778 zł, • w dniu 14 grudnia 2022 r. 855 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,759 zł, Akcje w liczbie 6503 nabyte w dniach od 05 do 14 grudnia 2022 r. stanowią 0,174% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,174% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 14.648 akcji, które stanowią 0,392% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,392% głosów na WZA.

Inne komunikaty