Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
20.12.2022, 10:21

PGE Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2027

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2022, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 406,35 PLN/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 1 197,374 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym: - 794,580 MW w kontrakcie 17-letnim, - 179,625 MW w kontraktach 7-letnich, - 223,169 MW w kontraktach rocznych. Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych. Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2027, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcjach na lata 2021-2026 wynosi 9 413,619 MW.

Inne komunikaty