Trwa ładowanie...
Notowania

MSP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 stycznia 2023 r.

Zarząd Spółki Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12, 09-400 Płock, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000053336, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12. W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty