Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
21.12.2022, 13:59

FIG Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. Emitent zawarł z osobą fizyczną („Inwestor”) Umowę inwestycyjną („Umowa”), polegającą na uzyskaniu przez Spółkę finansowania w kwocie 860 tys. EUR.
Umowa określa warunki udostępnienia przez Inwestora środków finansowych z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki i Grupy FIGENE. Emitent informuje, iż warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym dotyczących zabezpieczeń. Spłata zobowiązania wraz z należnymi odsetkami ma nastąpić do dnia 21 grudnia 2023 r., przy czym Inwestor może dokonać konwersji całości kwoty zobowiązania na kapitał akcyjny FIGENE CAPITAL S.A. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotną wartość Umowy oraz pozyskanie przez Emitenta finansowania pozwalającego na realizację jego strategii biznesowej w związku ze wzrostem skali działalności prowadzonej przez Grupę FIGENE.

Inne komunikaty