Trwa ładowanie...
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
21.12.2022, 14:50

ODL Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 roku otrzymał od Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela, jako uczestników porozumienia, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2554), zawiadomienie o zwiększeniu udziału o więcej niż 2% w kapitale zakładowym Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2554).

Załączniki

Inne komunikaty