Trwa ładowanie...
Notowania
MOJ: strona spółki
23.12.2022, 12:17

MOJ / Informacja o treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie ze skargi Spółki na decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („Organ”) z dnia 21 lutego 2022 r. utrzymującą w mocy swoją uprzednią decyzję z dnia 17 marca 2021 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za październik 2014 r. w wysokości 421.036 zł, za listopad 2014 r. w wysokości 614.179 zł oraz za grudzień 2014 r. w wysokości 557.470 zł (o których to decyzjach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2022 z 23 lutego 2022 r. oraz raporcie bieżącym nr 5/2021 z 18 marca 2021 r.). Sąd wyrokiem uchylił ww. decyzję z dnia 21 lutego 2022 r. oraz orzekł o kosztach postępowania. Wydane w sprawie orzeczenie nie jest prawomocne.

Inne komunikaty