Trwa ładowanie...
Notowania
MONNARI: strona spółki
28.12.2022, 17:34

MON Skup Akcji Własnych

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
28 grudnia 2022 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 1 720 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,006 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,005 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,96 zł. Emitent posiada łącznie 4 600 527 akcji własnych, stanowiących 15,05 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 13,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać: - umorzone, - przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia, - mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, - ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, - a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-02-22
MON Wstępne dane za IV kwartał 2022 r.
4,94
-4,05
2023-02-17
MON Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
4,75
-0,11
2023-01-24
MON Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
4,85
-0,21
2023-01-17
MON Zawarcie umowy pożyczki z Rank Progress S.A.
5,00
-0,60
2023-01-05
MON Skup Akcji Własnych
5,10
-2,55
2022-12-30
MON Korekta raportu ESPI 33/2022
5,03
-0,20
2022-12-30
MON Skup Akcji Własnych
5,03
-0,20
2022-12-28
MON Skup Akcji Własnych
4,86
+2,26
2022-12-27
MON Skup Akcji Własnych
4,94
-1,62
2022-12-20
MON Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
5,00
0,00