Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
30.12.2022, 11:50

MCR Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 26 stycznia 2023 roku

Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 stycznia 2023 roku wraz z dokumentami istotnymi dla podejmowanych uchwał.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty